ข่าวสารและกิจกรรม

เอกสาร TOR สำหรับโครงการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์บริเวณตู้โทรศัพท์สาธารณะ
1.Android
2.Digital Signage (MA+Upload Contents Media Player)
3.Wifi RouterLog File2560

อ่านต่อทั้งหมด

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด(มหาชน) นำโดย นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ บริษัท เอสโอโอ มีเดีย จำกัด นำโดย นายสุรชัย ตั้งใจตรง ตำแหน่งประธาณกรรมการบริหาร ได้ร่วมลงนามทำสัญญา

อ่านต่อทั้งหมด